Setup VPN connection with TOPVPN on Windows

Choose your OS and follow the steps to configure your windows to use TOPVPN.

 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8
 • 1 Симнете го TopVPN клиентот

  Симнете ја програмата од линковите во маилот кој го добивте или можете да го симнете и од тука.

 • 2 Пуштете ја програмата

  Откако ќе ја симнете програмата. Во првиот чекор кликнете Next.

 • 3 Одберете каде да се инсталира апликацијата

  Во овој чекор одберете локација каде сакате да се инсталира програмата на вашиот компјутер, потоа кликнете Next.

 • 4 Локација на кратенката

  Одберете локација каде сакате да биде додадена кратенката од програмата, потоа кликнете Next.

 • 5 Проверете ги поставките

  Во овој чекор може да ги прегледате сите поставки што ги одбравте во предходните чекори. Доколку се согласувате со нив кликнете Install.

 • 6 Завршете ја инсталацијата

  Доколку инсталацијата е успешно извршена ќе го видете следниот прозорец. Кликнете Finish и пуштете ја програмата.

 • 7 Внесете го вашето име и лозинка

  Откако ќе ја пуштете програмата најпрво е потребно да го внесете корисничкото име и лозинката кои што ги добивте на емаил. Ако сакате да се конектирате со најблискиот сервер претиснете Connect инаку одете во Settings за да ја одберете локацијата која повеќе ја преферирате

 • 8 Одберете локација

  Од овде може да одберете од многуте IP локации низ целиот свет.

 • 9 Брза промена на локација

  If you like to switch to another location the fastest way is to find the TopVPV and right click will open .

 • 10 Исклучете се од TopVPN

  Доколку сакате да се исклучете од TopVPN само кликнете на Disconnect копчето кое се наоѓа на врвот од програмата.

 • 1 Симнете го TopVPN клиентот

  Симнете ја програмата од линковите во маилот кој го добивте или можете да го симнете и од тука.

 • 2 Пуштете ја програмата

  Откако ќе ја симнете програмата. Во првиот чекор кликнете Next.

 • 3 Одберете каде да се инсталира апликацијата

  Во овој чекор одберете локација каде сакате да се инсталира програмата на вашиот компјутер, потоа кликнете Next.

 • 4 Локација на кратенката

  Одберете локација каде сакате да биде додадена кратенката од програмата, потоа кликнете Next.

 • 5 Проверете ги поставките

  Во овој чекор може да ги прегледате сите поставки што ги одбравте во предходните чекори. Доколку се согласувате со нив кликнете Install.

 • 6 Завршете ја инсталацијата

  Доколку инсталацијата е успешно извршена ќе го видете следниот прозорец. Кликнете Finish и пуштете ја програмата.

 • 7 Внесете го вашето име и лозинка

  Откако ќе ја пуштете програмата најпрво е потребно да го внесете корисничкото име и лозинката кои што ги добивте на емаил. Ако сакате да се конектирате со најблискиот сервер претиснете Connect инаку одете во Settings за да ја одберете локацијата која повеќе ја преферирате

 • 8 Одберете локација

  Од овде може да одберете од многуте IP локации низ целиот свет.

 • 9 Брза промена на локација

  If you like to switch to another location the fastest way is to find the TopVPV and right click will open .

 • 10 Исклучете се од TopVPN

  Доколку сакате да се исклучете од TopVPN само кликнете на Disconnect копчето кое се наоѓа на врвот од програмата.

 • 1 Симнете го TopVPN клиентот

  Симнете ја програмата од линковите во маилот кој го добивте или можете да го симнете и од тука.

 • 2 Пуштете ја програмата

  Откако ќе ја симнете програмата. Во првиот чекор кликнете Next.

 • 3 Одберете каде да се инсталира апликацијата

  Во овој чекор одберете локација каде сакате да се инсталира програмата на вашиот компјутер, потоа кликнете Next.

 • 4 Локација на кратенката

  Одберете локација каде сакате да биде додадена кратенката од програмата, потоа кликнете Next.

 • 5 Проверете ги поставките

  Во овој чекор може да ги прегледате сите поставки што ги одбравте во предходните чекори. Доколку се согласувате со нив кликнете Install.

 • 6 Завршете ја инсталацијата

  Доколку инсталацијата е успешно извршена ќе го видете следниот прозорец. Кликнете Finish и пуштете ја програмата.

 • 7 Внесете го вашето име и лозинка

  Откако ќе ја пуштете програмата најпрво е потребно да го внесете корисничкото име и лозинката кои што ги добивте на емаил. Ако сакате да се конектирате со најблискиот сервер претиснете Connect инаку одете во Settings за да ја одберете локацијата која повеќе ја преферирате

 • 8 Одберете локација

  Од овде може да одберете од многуте IP локации низ целиот свет.

 • 9 Брза промена на локација

  If you like to switch to another location the fastest way is to find the TopVPV and right click will open .

 • 10 Исклучете се од TopVPN

  Доколку сакате да се исклучете од TopVPN само кликнете на Disconnect копчето кое се наоѓа на врвот од програмата.

 • 1 Симнете го TopVPN клиентот

  Симнете ја програмата од линковите во маилот кој го добивте или можете да го симнете и од тука.

 • 2 Пуштете ја програмата

  Откако ќе ја симнете програмата. Во првиот чекор кликнете Next.

 • 3 Одберете каде да се инсталира апликацијата

  Во овој чекор одберете локација каде сакате да се инсталира програмата на вашиот компјутер, потоа кликнете Next.

 • 4 Локација на кратенката

  Одберете локација каде сакате да биде додадена кратенката од програмата, потоа кликнете Next.

 • 5 Проверете ги поставките

  Во овој чекор може да ги прегледате сите поставки што ги одбравте во предходните чекори. Доколку се согласувате со нив кликнете Install.

 • 6 Завршете ја инсталацијата

  Доколку инсталацијата е успешно извршена ќе го видете следниот прозорец. Кликнете Finish и пуштете ја програмата.

 • 7 Внесете го вашето име и лозинка

  Откако ќе ја пуштете програмата најпрво е потребно да го внесете корисничкото име и лозинката кои што ги добивте на емаил. Ако сакате да се конектирате со најблискиот сервер претиснете Connect инаку одете во Settings за да ја одберете локацијата која повеќе ја преферирате

 • 8 Одберете локација

  Од овде може да одберете од многуте IP локации низ целиот свет.

 • 9 Брза промена на локација

  If you like to switch to another location the fastest way is to find the TopVPV and right click will open .

 • 10 Исклучете се од TopVPN

  Доколку сакате да се исклучете од TopVPN само кликнете на Disconnect копчето кое се наоѓа на врвот од програмата.