Погледнете како ја штитиме вашата приватност

Одвреме навреме, во седиштето на TopVPN добиваме разни барања од владини и коорпорациски организации за заштита на авторски права. Овде можете да погледнете како ние одговараме на нив.

Владини барања за
одстранување на содржина
Листа со бројот на барања што ги добиваме од владите за преглед или за одстрањување на содржина од нашите сервери.
Барања за информации
за нашите корисници
Листа со бројот на барања од разни институции за предавање на информации за нашите корисници.
Авторски права и одстранување на авторска содржина
Детални информации за барањата на агенциите за авторски права кој бараат одстранување или блокирање на содржина од нашите сервери.
Примено на Од Барање
Нема барања во последните 90 дена

Последна промена: 23/08/2014